18. april 2017

Østre Landsrets dom af 8. april 2016 om afskedigelse af tre ergoterapeuter på grund af arbejdsmangel (Ergoterapeutforeningen mod Odense Kommune)

En kommune havde – i forbindelse med budgetbesparelser - afskediget tre ergoterapeuter, der alle var på barselsorlov. Sagen startede i Ligebehandlingsnævnet og endte i Landsretten, hvor kommunen blev dømt for overtrædelse af ligebehandlingslovens § 9, idet kommunen ikke kunne løfte bevisbyrden for, at medarbejdernes barselsorlov hverken helt eller delvist havde haft betydning for afskedigelserne.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Østre Landsrets dom af 8. april 2016 om afskedigelse af tre ergoterapeuter på grund af arbejdsmangel (Ergoterapeutforeningen mod Odense Kommune)