11. april 2017

Nyt om brugerstyring på netværksmøde

Brugerstyring i it-systemer er et emne, der rækker ud til både it, organisering, forvaltning, roller og ansvar og meget mere. Brugerstyring er under stadig udvikling.

Da Kommunernes It-arkitekturnetværk mødtes til møde blandt sine medlemmer i Syddanmark den 16. marts på Svendborg Rådhus, fortalte it-arkitekt Gerner Zinglersen fra KL om sidste nyt angående brugerstyring:

”Status lige nu er, at Digitaliseringsstyrelsen har sendt den fællesoffentlige referencearkitektur for brugerstyring til høring. Denne referencearkitektur vil sætte retningen for en række andre fællesoffentlige løsninger, når de skal i ny-udbud, så de kan videreudvikles og konkurrenceudsættes. Det handler blandt andet om Digital Post, NemID og NemLogin.

I første omgang vil man forbedre virksomhedsadministrationen, altså administrationen af medarbejder-id. Det vil ske fra 2019 og frem. Samtidig vil den kommende referencearkitektur for brugerstyring understrege en række principper for brugerstyring, som også har betydning på fælleskommunalt og lokalt plan. For eksempel bør brugerstyring fremover tages ud af fagsystemerne, og referencearkitekturens principper for brugerstyring bør inddrages, når kommunerne forhandler med leverandører fremover,” sagde Gerner Zinglersen.

Erfaringer fra Esbjerg Kommune

Digitaliseringskonsulent Martin Dahlstrøm Vinter fra Esbjerg Kommunes fællesforvaltning delte sin kommunes erfaringer med brugerstyring: 
”Esbjerg kommune har i mange år arbejdet med et centralt identifikationskomponent (IDM) i vores lokale rammearkitektur. Esbjerg Kommune har truffet nogle beslutninger om vores lokale rammearkitektur. Det er vigtigt for os at holde fast i disse beslutninger og udfordre både organisationen og leverandørerne i rettighedsstyringen i de enkelte fagsystemer. Det skal give værdi for forretningen! Så træf et valg, og hold fast!” sagde Martin Dahlstrøm Vinter.

Perspektiv fra KOMBIT

Martin Dahlstrøm Vinters oplæg blev sat i perspektiv af Arne Kirkeby fra KOMBIT, der bl.a. gennemgik 4 forskellige scenarier for anvendelsen af jobfunktionsroller og sammenhængen til KOMBIT’s støttesystemer. Dagen sluttede med, at Jan Blasius fra Aabenraa Kommune fortalte om en temadag i kommunen om tværfaglige initiativer i den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Så ingen tvivl om, at brugerstyring er noget, der har høj opmærksomhed nu og i den kommende tid.