04. april 2017

Nyt idékatalog om god praksis i den virksomhedsrettede danskundervisning

I en ny publikation kan der hentes inspiration til, hvordan danskundervisningen bedre kan understøtte et jobsigte, når kommuner, jobcentre, sprogcentre og virksomheder arbejder sammen.

Danskuddannelser for voksne udlændinge skal være mere virksomhedsrettede

Det er hovedbudskabet i det lovforslag, som Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg fremsatte for Folketinget den 29. marts 2017. Det nye idékatalog viser, at vi heldigvis ikke står på bar bund, da mange sprogcentre i samarbejde med kommuner og virksomheder allerede i flere år har haft fokus på samspillet mellem sprog og job. 

Med udgangspunkt i disse praktiske erfaringer beskriver idékataloget anvendelige modeller, som kan indgå i kommunernes overvejelser, når danskundervisningen skal kombineres med virksomhedspraktik eller andre initiativer, der styrker flygtninges og familiesammenførtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Idékataloget er et værktøj til kommuner og jobcentre

Idékataloget er især tænkt som et redskab for kommuner og jobcentre, der har ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats og danskuddannelserne, men kan også være til inspiration for sprogcentre og virksomheder.

Kataloget er en opfølgning på topartsaftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” fra marts 2016 og udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i samarbejde med repræsentanter for kommuner og sprogcentre samt KL.