26. april 2017

Mange kommuner har søgt om midler fra rammearkitekturpuljen

KL er glade for at have modtaget 8 ansøgninger til Rammearkitekturpuljens uddeling i 2017, som i alt dækker et stort antal kommuner, fordi flere kommuner har søgt sammen.

Puljen skal hjælpe til at udbrede den fælleskommunale rammearkitektur. Initiativerne vil bidrage til at udvikle, afprøve, anvende eller vise perspektivet i brugen og udviklingen af komponenter i den fælleskommunale rammearkitektur. Samtidig kan initiativerne skabe værdi i løsningen af kommunale kerneopgaver gennem udveksling af data.

Der er afsat 500.000 kroner til uddeling i år.

Alle ansøgningerne lever umiddelbart op til kravet om mindst 50 pct. egenfinansiering, og de ansøgte beløb løber op i 1,2 millioner kroner.

KL har indledt vurderingen af ansøgningerne og forventer at melde fordelingen af puljemidlerne ud i juni måned. Efterfølgende opsamler og deler KL kommunernes erfaringer fra projekterne undervejs i støtteperioden.

Der bliver uddelt tilsvarende beløb fra rammearkitekturpuljen de følgende tre år.