27. april 2017

KL præsenterer ny forenklet og mere effektiv beskæftigelseslov

Vi har brug for et effektivt og fleksibelt beskæftigelsessystem, som kan få flere i arbejde, lyder det fra KL, der i dag præsenterer en ny model for beskæftigelsesloven.

Med over 77 lovændringer på 10 år og hele 80 undermålgrupper har beskæftigelsesloven udviklet sig til en uoverskuelig jungle af regler, som både borgere, virksomheder og de kommunale medarbejdere har svært ved at overskue og finde rundt i.

Resultatet er, at den nuværende beskæftigelseslovgivning utilsigtet spænder ben for hovedopgaven – nemlig at ledige hurtigt kommer i job, og at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft. Det er afgørende for finansieringen af fremtidens velfærd, at vi udnytter det økonomiske opsving til at skabe fremskridt og resultater for borgere og virksomheder – det må stive og uigennemskuelige regler ikke spænde ben for.

KL præsenterer derfor i dag et indspil til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats.

”Vi har brug for en ny lov med en helt anden type regler, som har ét klart og entydigt formål – at sikre, at vores borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at vores virksomheder får den rette arbejdskraft,” siger KL’s formand Martin Damm og suppleres af Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg:

”Skiftende regeringer har over årene – og sikkert i bedste mening hver gang – gennemført en lang række lovændringer. Resultatet er, at vi nu har i omegnen af 30.000 siders lovmateriale. Knopskydning på knopskydning har ført til en mængde af regler og bureaukrati, som hæmmer selve indsatsen og formentlig koster samfundet flere milliarder kroner.”

En gennemgribende forenkling

Den grundlæggende tankegang bag KL’s indspil er, at hovedparten af reglerne i en ny beskæftigelseslov skal være fælles rammeregler for alle målgrupper.

Skitsen bygger herudover på følgende hovedelementer:

  • Der skal kun være få særlige regler for fem hovedmålgrupper – mod 80 undermålgrupper i dag
  • Borgerens Min Plan skal være omdrejningspunktet for indsatsen
  • Det individuelle kontaktforløb skal forenkles
  • Reglerne om tilbud skal forenkles.

”Det er vores ambition, at vi får gennemført en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen til gavn for borgere, virksomheder og kommunernes medarbejdere. Vi skal ikke slække på kravene til, hvad kommunerne skal levere, men loven skal bygge på en grundlæggende tillid til vores medarbejdere og til kommunerne,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

KL roser beskæftigelsesministeren for at give tilsagn om at følge sagen til dørs i Folketinget.

”Vi giver nu for alvor bolden op til en politisk debat om fremtidens beskæftigelsesindsats og rammerne for den. Nu er det tid til handling. En effektiv beskæftigelsesindsats har afgørende betydning for et velfungerende arbejdsmarked, og der er et stort menneskeligt og økonomisk potentiale i at gøre det bedre,” siger Martin Damm.

YDERLIGERE MATERIALE