21. april 2017

Informationssikkerhed - hvad er det?

Digitaliseringen har en vigtig sikkerhedsmæssig side. Ikke mindst EU's Databeskyttelsesforordning sætter lige nu fokus på informationssikkerhed, og det optager alle kommuner.

Optakt om informationssikkerhed

Beth Tranberg er programleder i KL med ansvar for at støtte kommunerne i til at håndtere informationssikkerhed korrekt. Som optakt til Beths oplæg på "Kommunernes Digitaliseringstræf 2017" den 19. juni i Kolding uddyber hun her et par pointer.

 

KL: Hvad er informationssikkerhed egentlig?

Beth Tranberg: ”Informationssikkerhed kan helt grundlæggende defineres som beskyttelsen af information. Informationen kan så være digital eller ikke-digital, f.eks. papirbåren. Information kan også skifte medie mellem digitalt og analogt. Pointen er, at uanset medie er det nødvendigt med sikkerhed i forhold til information.”

 

KL: Nu vil du jo i dit oplæg på "Kommunernes Digitaliseringstræf 2017" komme meget mere ind på, hvordan du og dine kolleger i KL  samarbejder med kommunerne om bedre informationssikkerhed. Derfor bare spørgsmålet her: Hvad vil du vurdere er det allervigtigste at tage fat i nu vedrørende informationssikkerhed i kommunerne?

Beth Tranberg: ”En vigtig pointe er først og fremmest, at informationssikkerhed angår alle i kommunerne og en vifte af faktorer. Det handler ikke kun om sikkerhed i nogle it-systemer. It-sikkerhed er kun en delmængde af informationssikkerheden i en kommune,  Derfor er noget af det vigtige lige nu at sikre, at alle, både medarbejdere og ledelser, er klar over deres ansvar og roller og kan handle efter det.”

 

KL: I Danmark er der generelt høj grad af tillid mellem borgere og myndigheder. Hvad betyder det for spørgsmålet om informationssikkerhed?

Beth Tranberg: ”Kommunerne og hele den offentlige sektor er afhængige af, at denne tillid kan opretholdes, også når vi taler om digitalisering. Tillid er en forudsætning for, at kommunerne kan fortsætte deres rejse med digitaliseringen, og derfor skal informationssikkerhed være en del af hver kommunes DNA. 

Der er mange områder, hvor kommunerne skal have borgere og virksomheders tillid som pejlemærke. Det gælder eksempelvis, når kommunerne udvikler selvbetjeningsløsninger eller åbner for nye former for virtuel kommunikation eller opretter mobile og fleksible arbejdspladser. Tillid kommer også i spil, når kommunen inddrager sociale medier. 

Alt dette betyder, at data ikke længere behandles i nogle få, lukkede systemer og i manuelle processer. Fremover vil mange data flyttes til nye digitale platforme, hvor data ligger i skyen. Ligesom kriminalitet i form af angreb og falske mails generelt er stigende. Så informationssikkerhed og tillid går hånd i hånd i mange sammenhænge.”

 

Læs mere om "Kommunernes Digitaliseringstræf 2017" den 19. juni og tilmeld dig her.