11. april 2017

Hvad taler kommunerne om i kommunernes it-arkitekturnetværk?

Stor bredde i emner, solid lokal forankring og vilje til at prøve nye mødeformer af. Det er de hovedindtryk, som samler sig, efter at kommunernes it-arkitekturnetværk holdt sin første møderunde lokalt fire steder rundt om i landet i marts 2017.

Midt-Nord

Medlemmerne fra Midt- og Nordjylland holdt som de første deres møde den 7. marts. Stedet var Bramslevgaard i Hobro, og her var temaet brug og implementering af rammearkitekturen. Hjørring Kommune fortalte om sine erfaringer, og KL og KOMBIT supplerede med perspektiv på emnet.

Hovedstaden

Medlemmerne fra Hovedstaden holdt deres møde ugen efter, den 14. marts på Frederiksberg Rådhus. Her var temaet implementering af it-arkitektur-principper. Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner delte deres erfaringer med at implementere it-arkitektur-principper, hvorefter KL og KOMBIT supplerede med overvejelser og gode råd om implementering set fra deres synspunkt.

Sjælland

Netværksmedlemmerne fra Sjælland mødtes den 15. marts på Næstved Rådhus. Her var der blandt andet to kommunale cases på programmet: Sorø Kommune fortalte om sin rejse henimod monopolbrud, og chefkonsulent Mogens Lilleør fra Lolland Kommune delte erfaringer med forskellige dialogværktøjer, når HR, IT & Digitalisering rådgiver og indhenter ønsker fra kommunens fagforvaltninger. En vigtig pointe fra Mogens Lilleør var, at udvikling af it og implementering af rammearkitekturen ganske vist handler om forvaltning og om it, men at udviklingen og implementeringen skal ske i et samarbejde mellem mennesker, der skal kommunikere og være i dialog.

Syddanmark

Netværkets medlemmer i Syddanmark mødtes den 16. marts på Svendborg Rådhus. Her fremlagde it-arkitekt Gerner Zinglersen fra KL de nyeste pointer angående brugerstyring, idet Digitaliseringsstyrelsen netop har sendt den fællesoffentlige referencearkitektur for brugerstyring i høring. Digitaliseringskonsulent Martin Dahlstrøm Vinter fra Esbjerg Kommunes fællesforvaltning uddybede, idet han delte sin kommunes erfaringer med brugerstyring. Rådet fra Esbjerg var: Vær forretningsorienteret, og hold fast i de valg, som I træffer.

Hans oplæg blev afslutningsvis sat i perspektiv af KOMBIT, der fortalte om forskellige scenarier for anvendelse af jobfunktionsroller. Jan Blasius fra Aabenraa Kommune sluttede dagen af med at fortælle om en temadag i kommunen om tværfaglige initiativer i den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Mere temabaserede netværksmøder

Erfaringerne fra første møderunde peger videre frem mod de kommende netværksmøder i 2017. Fælleskommunal rammearkitektur og digitalisering rummer et stort antal emner, og dertil kommer, at der er meget forskellige udgangspunkter, tilgange og vilkår blandt kommunerne og deres it- og digitaliseringseksperter. 68 kommuner er med i netværket i 2017, og det giver stor spændvidde og dybde. Derfor vil kommunernes it-arkitekturnetværk udvikle og tilpasse sig, så det hele tiden matcher medlemmernes behov og ønsker. I 2017 vil hvert netværksmøde i højere grad samle sig om et gennemgående tema, som belyses fra forskellige sider.

Mere workshop-orienterede netværksmøder

Det er et gennemgående ønske blandt medlemmerne til netværksmøderne, at man som deltager bliver udfordret på sine praktiske it-arkitekturfærdigheder undervejs på møderne og tager hjem derfra med ny viden, gode tips, konkrete redskaber og metoder. Det ønske tilgodeser netværket, både ved at kommunerne bringer disse emner i spil, samt at KL og KOMBIT eksperimenterer med forskellige mødeformer. For eksempel vil næste mødeform være workshop-orienteret. 

Kom som du er

2017 har den nyskabelse, at hver deltagende kommune har købt et antal pladser til hvert netværksmøde. Disse pladser er kommunen velkommen til at besætte med de kolleger, de selv ønsker at sende til netværksmøde. Det giver fleksibilitet, og kommunen kan deltage med de kolleger, som får størst udbytte i relation til det givne tema på det enkelte netværksmøde.

Yammer

Yammer fortsætter i 2017 som netværkets online sociale medie, hvor medlemmer og facilitatorerne fra KL og KOMBIT deler inspiration, viden og erfaring.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål om kommunernes it-arkitekturnetværk, er du velkommen til at kontakte konsulent i KL Zahra Al-Asfoor, zaha@kl.dk og tlf.: 3370 3172. Angående praktiske spørgsmål relateret til netværket bedes du kontakte chefsekretær i KL Anja Lønbo, alb@kl.dk og tlf.: 3370 3497.