07. april 2017

Fornuftig aftale om sindslidende

KL roser ny politisk aftale, der opretter 150 nye pladser i behandlingspsykiatrien til mennesker, der er for syge til at være på de kommunale botilbud. Det træder i stedet for kommunale botilbud til denne gruppe. Den nye løsning er til gavn for både de sindslidende og personalet på de kommunale botilbud.

”Vi er glade for, at en meget bred kreds af Folketingets partier har taget ansvaret på sig for at løse problemet med de ulykkelige tilfælde med drab og overfald på de kommunale botilbud, som vi har set alt for mange af i de seneste år. Det var helt uholdbart, og dette er en god løsning for både de berørte mennesker med psykisk sygdom og personalet på de kommunale botilbud.”

Sådan siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, som reaktion på den aftale, som regeringen netop har indgået med et bredt flertal i Folketinget. Essensen af aftalen er, at der oprettes 150 nye pladser i behandlingspsykiatrien til mennesker med svære psykiske lidelser, et samtidigt misbrug og en udadreagerende adfærd, som gør, at de ikke kan rummes på de kommunale botilbud. På de nye psykiatriske afdelinger kan de i stedet få rehabiliterende, længerevarende behandling på typisk mellem 3 og 6 måneder, hvor de både behandles for deres psykiske lidelse, og de får hjælp til at håndtere deres misbrug. 

Patienterne vil blive henvist til de nye afdelinger via et visitationsforum, hvor den psykiatriske vurdering tillægges stor vægt, og den enkelte borgers kommune får visitationskompetencen. Det er Thomas Adelskov meget positiv overfor, fordi kommunerne dermed kan være med til at sikre, at de beboere på kommunale botilbud, som har så svære behandlingsbehov, at de ikke kan rummes dér, får et reelt behandlingstilbud.

”Det er helt afgørende, at vi ikke svigter mennesker med psykisk sygdom, og det her betyder reelt, at 150 pladser i de kommunale botilbud flyttes over og bliver psykiatriske behandlingspladser. Det er et bedre tilbud til de berørte, og det giver bedre vilkår for de øvrige beboere på de kommunale botilbud og et væsentligt bedre og sikrere arbejdsmiljø for vores personale.”