20. april 2017

Få styr på fagsystemerne

It-fagsystemer skal underlægges stram styring, ellers vokser de sig store. Det gælder særligt, hvis ikke vi har en klar idé om, hvad vi vil med dem. Få her seks råd, som kan være med til at skabe en balanceret udvikling af fagsystemerne.

Vi leder med lys og lygte eftermåder at frigøre tid og penge til kerneopgaven i den kommunale sektor. I
mange år har fokus været rettetmod at mindske og digitalisere de administrative processer. Nu er tiden kommet til at rette blikket direktemod, hvordan vi leverer kerneydelsen på de store velfærdsområder, og grundigt overveje,om vi kan skabe nogle rammer for at arbejde på disseområder, der gør, at mere tid bruges sammen med borgeren.

I denne sammenhæng kan man med fordel interessere sig for arbejdsgangeneomkring de store it-fagsystemer
på velfærdsområderne. Det er særligt relevant i denne tid, hvor alle kommuner står over for at skulle udskifte
en række store, gamle og knopskudte it-systemer med nye løsninger.

Stram styring fra starten
KLK har ad flere omgange arbejdet med at optimere den måde, fagsystemer anvendes på social- og sundhedsområdet. Erfaringerne er, at der nærmest per automatik, og i al ubemærkethed, sker en udvidelse af dokumentationsmulighederne i systemerne. Muligheder somsenere udvikler sig til obligatoriske felter og dokumentationskrav. Hver for sig ser disse små knopskydninger uskyldige – og fagligt relevante – ud. Problemet er, at det, der på det enkelte område blot er et ønske om et par uskyldige flueben i en brugergrænseflade eller et nyt notatark, summer op til et stort system, somdet kræver lang tids
træning overhovedet at lære at bruge, og som det tager lang tid at skulle registrere i. Med mindre systemerne
fra start holdes i kort snor.

Ovenstående er et uddrag fra KLK-chef Thomas Karlssons indlæg i Danske Kommuner nr. 13 - 2017. Læs hele artiklen i vedhæftede pdf og få seks råd, som kan være med til at skabe en balanceret udvikling af fagsystemerne.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Få styr på fagsystemerne ØP