20. april 2017

Er du klar til den digitale nutid?

Digitaliseringen i kommunerne går rigtig stærkt i disse år. Ph.d. i kunstig intelligens Thomas Terney kan med sin faglige og professionelle baggrund spore tendenserne tidligere og tydeligere end de fleste. Som optakt til sit oplæg på "Kommunernes Digitaliseringstræf 2017" den 19. juni i Kolding uddyber han her et par vigtige pointer.

KL: Digitaliseringen står højt på dagsordenen. Hvad bør vi særligt lægge mærke til ved digitaliseringen, sådan som den udvikler sig nu?

Thomas Terney: "Teknologi i det hele taget er kommet på dagsorden på en helt anden måde end tidligere. Det er blevet åbenlyst for enhver, at digitale teknologier har en enorm stor indflydelse på vores liv og måden, vi indretter vores samfund. Tidligere har udgangspunktet været, at digitaliseringen var et værktøj, som vi kunne bruge til at løse forvaltningernes problemer. Nu bliver det klart, at digitalisering ikke er et værktøj, men er et fundamentalt skift i grundvilkårene for vores samfund på linje med den industrielle revolution. Her ved jeg, at mange tænker skeptisk: ”Ja, lad os nu se…”. Men lad os tage et helt konkret eksempel: Om 5-8 år vil det være stort set gratis at læse et menneskes DNA. Hvad hvis vi kan analyse DNA’et med kunstig intelligens, og der viser sig eksempelvis at være en klar sammenhæng mellem DNA og tilknytning til arbejdsmarkedet? Så er digitalisering ikke bare et værktøj, men et ændret grundvilkår."

 

KL: Hvorfor er digitalisering vigtigere for kommunerne nu end nogensinde før?

Thomas Terney: "Fordi vi som borgere kommer til at stille helt andre krav til den service, vi mødes med. Selv år efter de første smartphones troede nogle organisationer stadigvæk, at deres løsninger ikke behøvede at være specielt tilgængelige på mobile platforme. Men brugerne forventede det, fordi det var sådan, de tilgik alle andre services. Hvis vi som brugere til stadighed mødes med personaliserede løsninger, som stiller os i centrum – men hvis man som borger ved henvendelse til kommunen mødes af en standardiseret, upersonlig løsning, som hovedsageligt klinger på effektivitet, så falder tilfredsheden med den kommunale service hurtigt." 

 

KL: Hvordan kan man som kommunal chef eller leder bedst inddrage digitaliseringen i sit lederskab?

Thomas Terney: "For det første skal vi brede vores forståelse af begrebet digitalisering ud. Digitalisering er også f.eks. neuroscience, hvor vores hjerneaktivitet læses og lagres på en disk og kan processeres og analyseres. Det er blockchain, kunstig intelligens, virtual og augmented reality o.s.v. Så man skal prøve at have et åbent sind og lade være med at affærdige noget som irrelevant, blot fordi værktøjet ikke passer til det søm, som man er ved at hamre i. Med et åbent sind følger erkendelsen af ens egen begrænsede indsigt, hvilket er det bedste udgangspunkt for digital innovation og udvikling. For digital innovation og udvikling handler først og fremmest om læring. I en læringssituation kan man kan sige: ”Lad os opstille nogle hypoteser og designe et eksperiment, hvor vi ser, om vores antagelser passer”. Alt for megen digital udvikling bliver spildt på at designe løsninger, hvor man ikke starter med at få testet sine grundlæggende antagelser." 

Læs mere om "Kommunernes Digitaliseringstræf 2017" den 19. juni og tilmeld dig her.