19. april 2017

Digital ledelse – hvorfor og hvordan?

Digitalisering er blevet en afgørende del af den kommunale ledelsespraksis. Tanja Ehnevid-Kjær, der er projektleder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, har i 2015 og 2016 ledet et projekt, som satte digital ledelse på dagsordenen, og som betød, at forvaltningens ledere i højere grad er blevet bevidste om og tager ansvar for digitaliseringen. Som optakt til Tanjas oplæg på "Kommunernes Digitaliseringstræf 2017" den 19. juni i Kolding uddyber hun her nogle vigtige pointer.

KL: Hvorfor er det vigtigt, at kommunale ledere får opbygget et digitalt mindset?

Tanja Ehnevid-Kjær: Digitaliseringen betyder øget kompleksitet og hastighed, men også mange flere muligheder for udvikling af kerneopgaverne. Det er vigtigt, at kommunale ledere har både overblik, indblik og nysgerrighed for at kunne håndtere og være på forkant med de nye præmisser og især for at kunne udnytte potentialerne forbundet med den digitale udvikling. Lederne skal lede og navigere i konstante forandringer relateret til digitaliseringen, og det kræver et digitalt mindset.

 

KL: Nu vil du jo i dit oplæg på "Kommunernes Digitaliseringstræf 2017" komme meget mere ind på, hvordan du og dine kolleger greb jeres projekt an. Derfor bare spørgsmålet her: Hvad er den ingrediens i digitalt lederskab, som bør vægtes højest - digital forståelse og færdigheder eller stærke lederkompetencer?

Tanja Ehnevid-Kjær: Det er vigtigt at have konkret forståelse for, hvad digitaliseringen betyder, og at have stærke lederkompetencer. Men en grundlæggende forudsætning, og dermed en af de vigtigste ingredienser, er en kontinuerlig orientering og opmærksomhedsretning mod udviklingen på det digitale område. Det handler om at forstå, at vi lever i en verden i konstant beta-mode, så man skal hele tiden søge at udvide sin egen mulighedshorisont for at kunne prioritere, prøve af og beslutte på et hensigtsmæssigt grundlag.

 

KL: Digitaliseringen tager mere og mere fart i disse år. Har du et godt råd til, hvordan man som leder holder momentum og retning i sit lederskab - når nu digitaliseringen er et vilkår for alle, som kræver mere og mere opmærksomhed?

Tanja Ehnevid-Kjær: For at holde momentum og retning tror jeg, jeg vil opfordre kommunale ledere til at opfatte sig selv som ’digitale brobyggere’. Med en øget interkonnektivitet og et øget samarbejde på tværs internt og eksternt er det nødvendigt, at ledere både kan kommunikere rationaler og mening til lederkolleger, medarbejdere, borgere, brugere og samarbejdspartnere, altså bygge bro mellem digitale initiativer og de mennesker, der skal leve med og få de digitale initiativer til at leve. Lige så vigtigt er det at kunne fange nye strømninger fra og involvere lederkolleger, medarbejdere, borgere, brugere og samarbejdspartnere. At være digital brobygger omfatter dermed også at opsøge og søge at forstå oplevede erfaringer og barrierer og ikke mindst at handle på baggrund af den viden - for kun på den måde bygges en bro af digital tillid og fælles ejerskab.

 

Læs mere om "Kommunernes Digitaliseringstræf 2017" den 19. juni og tilmeld dig her.