12. september 2016

Leder: Tættere kontakt mellem jobcentre og virksomheder

KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver i sin leder om det positive i, at jobcentrene har øget deres samarbejde med virksomhederne.

Det er meget positivt, at vi i dagens Momentum kan fortælle, at de kommunale jobcentre i den grad har skruet op for samarbejdet med virksomhederne i de seneste år. Det viser en undersøgelse blandt jobcentercheferne, og det er den rigtige vej at gå. Det er helt afgørende, at jobcentrene er i tæt kontakt med virksomhederne i arbejdet med at finde åbninger til ledige, som for nogles vedkommende har stået uden for det danske arbejdsmarked i en længere periode eller måske aldrig har været dér.

Det er i den dialog, jobcentrene kan få indblik i, hvilke kompetencer de lokale virksomheder efterspørger nu og på lidt længere sigt. Dermed har de det bedste fundament for at matche de rette ledige til de enkelte virksomheder, og ledige kan eventuelt opkvalificeres med de kompetencer, som der er efterspørgsel på hos virksomhederne. Det er godt for de ledige, de enkelte virksomheder, det lokale erhvervsliv og i den grad også for samfundsøkonomien.

Undersøgelsen blandt jobcentercheferne viser heldigvis også, at jobcentrene ikke blot har et tættere samarbejde med virksomhederne, men også på tværs af forvaltninger med det kommunale erhvervscenter og over kommunegrænsen med andre jobcentre i området. Den tætte dialog mellem jobcentre og virksomheder er ekstra vigtig i en tid, hvor vi som samfund har en meget stor udfordring i at sikre, at mange tusinde flygtninge får fodfæste på det danske arbejdsmarked. Hvis vi ikke lykkes med det, bliver integrationsproblemet meget voldsomt – og det samfundsøkonomiske regnestykke går slet ikke op.

Kommunerne og jobcentrene er klar til at tage udfordringen på sig og hjælpe flygtningene ind på virksomhederne. Det understreges af, at jobcentrene allerede nu har skruet markant op for kontakten til virksomhederne. Det er virksomhederne, som kan ansætte flygtningene, men det er jobcentrene, som kan formidle kontakten og hjælpe i processen. Det kræver velvilje og et åbent sind hos både arbejdsgivere og lønmodtagere. For det SKAL lykkes ikke kun at få flygtninge i virksomhedspraktik og løntilskud, men også i helt ordinære job. Mulighederne for at opretholde velfærdssamfundet, som vi kender det, står og falder med dét.

Hovedudfordringen for jobcentrene fremadrettet er at bidrage til at åbne arbejdsmarkedet for dem, der ikke er indenfor i dag. Og det gælder især den store gruppe af flygtninge, Danmark har modtaget, og hvor vi med trepartsaftalen har fået et nyt redskab i integrationsgrunduddannelsen (IGU). Det skylder vi flygtningene, det skylder vi sammenhængskraften i samfundet, og det er afgørende for at kunne bevare kernevelfærden i det danske samfund.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL