20. september 2016

Indbetaling til UHT-fonden pr. 1. januar 2016 til den 30. juni 2016

Administrativ information vedrørende indbetaling til UHT-fonden

Denne administrative information gælder alle arbejdsgivere med ansatte, der enten er omfattet af overenskomst/aftale for håndværkere og IT (40.11+40.12) eller overenskomst/aftale for assistenter, mestre og driftsledere (40.21+40.22), er omfattet af UHT-fonden.

Resumé
UHT-fonden er et partssamarbejde mellem kommuner, regioner og en række faglige organisationer – se mere på www.uht.dk.

Sekretariatet for UHT-fonden skal på den baggrund anmode om, at der i henhold til overenskomsterne for håndværkere (Bilag E) og Assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (Bilag B) indbetales 11,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige ansatte omfattet af disse overenskomster for perioden fra 1. januar 2016 til den 30. juni 2016.

Indbetalingerne foretages til:

UHT-fonden
c/o KL
Weidekampsgade 10
2300 København S

SYDBANK – reg.nr.: 8072 konto nr.: 0001027698 – SE NR. 14654577

Kontaktperson i KL

Giver denne administrative information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til formanden for UHT-fonden, chefkonsulent Jakob Reinholt, telefon 3370 3468 eller pr. mail jar@kl.dk.