14. september 2016

Hotline om flygtninge og familiesammenførtes medbragte uddannelser

Styrelsen for Videregående uddannelser har etableret en ”Hotline for integrationsansvarlige om flygtninges medbragte uddannelser” for kommunale medarbejdere, der skal tilrettelægge et integrationsprogram for flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge m.fl.

Den nye hotline tilbyder hurtig bistand til at forstå flygtninge og familiesammenførtes medbragte uddannelser. Tilbuddet er indført som led i den aftale, som regeringen og KL indgik i marts 2016: "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge".

Den nye hotline omfatter to tjenester:

1. En hurtig udtalelse om den enkeltes uddannelsesbeviser i form af de enkelte uddannelsers niveau og fagområde. En sådan udtalelse kan medvirke til klarhed om den enkeltes forudsætninger, f.eks. for at deltage i virksomhedsrettede tilbud, uddannelses- eller praktikpladstilbud.  Styrelsen kan blandt andet behandle dokumenter på arabisk uden oversættelse og kan bistå med en hurtig udtalelse om uddannelser lige fra grundskole og ungdomsuddannelse til videregående uddannelser.  Det foregår via e-mail og tager kun få dage.

2. Råd og vejledning om vurdering af udenlandske uddannelser. Her kan man som kommunal medarbejder få svar på spørgsmål om blandt andet brug af vurderinger i integrationsindsatsen, procedure for ansøgning om vurderinger, lovregulerede erhverv og ansøgning om autorisation samt uddannelser og uddannelsessystemer i de enkelte lande.

Hotlinen udtaler sig ikke om realkompetencer eller anden kompetenceafklaring. 

Få flere oplysninger om den nye service her, hvor der også er angivet kontaktoplysninger og praktiske anvisninger på at få en udtalelse om konkrete uddannelsesbeviser.

 

Hotlinen supplerer styrelsens almindelige vurderinger, som den enkelte flygtning blandt andet kan bruge som bilag til en jobsøgning eller ved ansøgning om optagelse på en uddannelse.  Læs mere om almindelige vurderingstilbud her. Styrelsen har i sine almindelige vurderinger en sagsbehandlingstid på op til to måneder, når den nødvendige dokumentation foreligger. Sagsbehandlingstiden vil normalt være kortere end de to måneder.