14. september 2016

Digitalisering gennem samarbejde og sammenhæng

Samarbejde og sammenhæng løb som en rød tråd igennem mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd den 6. september 2016.

Blandt andre var Digitaliseringsstyrelsen indbudt til mødet og understregede her, hvordan det brede samarbejde om arkitekturarbejdet i den fællesoffentlige og i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er nøglen til succes.

It-arkitektur og datadeling i 33 initiativer

Samarbejde og sammenhæng står eksempelvis i centrum for initiativ 8.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, der er et tværgående tiltag, som danner en fælles ramme for kommuner, regioner og stat. Det gælder om at finde den rette balance mellem at digitalisere ud fra fælles standarder uden at sinke projekter unødigt. I den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi pågår et tilsvarende arbejde i program ”Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen', hvor der lige nu sættes ind med kommunikation og netværksdannelse.

Samarbejdsplatform og brugerportal

Samarbejdsplatformen, som skal erstatte det nuværende SkoleIntra, har tilslutning fra samtlige 98 kommuner, og her står ikke mindst datasikkerhed og tryghed for brugerne i centrum. Det samme gælder for læringsplatformen, som cirka 80 kommuner har tilsluttet sig. Det handler om at skabe en sikker og lovmedholdelig brugeradgang, som samtidig er let at administrere, også for børn uden NemID. Samlet går de to platforme under betegnelsen ”Det fælles brugerportalsinitiativ” (”BPI”).

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Referat 19. ordinære møde i Kommunernes it-arkitekturrådsmøde (åbent)

 • PDF

  Bilag 8 - Præsentation Samarbejdsplatformen Høringssvar Arkitekturrapport - Kopi

 • PDF

  Bilag 9 - Præsentation BPI Sikkerhed

 • PDF

  Bilag 10 - Præsentation Fælleskommunale selvbetjeningsløsninger

 • PDF

  Bilag 11- Præsentation Bedre økonomistyring af socialfaglige indsatser

 • PDF

  Bilag 12 - Præsentation Effektive indkøb gennem e-handel

 • PDF

  Bilag 13 - Præsentation OK-digitalisering

 • PDF

  Bilag 14 - Præsentation SAGERA

 • PDF

  Bilag 15 - Præsentation Serviceplatform

 • PDF

  Dagsorden for 19. møde i Kommunernes it-arkitekturråd (åben)