28. oktober 2016

VEU-centre kan hjælpe med uddannelsesplaner under IGU

Under den ny 2-årige integrationsgrunduddannelse (IGU) skal der laves en uddannelsesplan om opkvalificering og danskundervisning i 20 uger. Det kan VEU-centrene hjælpe med.

Som led i trepartsaftalen om integration i foråret 2016 blev det muligt for både private og offentlige virksomheder at oprette særlige IGU-stillinger for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Som del af ansættelsesforholdet skal der laves en uddannelsesplan, som kan omfatte elementer fra AMU, AVU, FVU, HF-enkeltfag og danskuddannelse ud fra, hvad der er relevant i det konkrete job. I praksis tyder erfaringer på, at det kan være vanskeligt for den enkelte virksomhed at sammensætte en uddannelsesplan, da det ofte forudsætter et overblik og samarbejde på tværs af kommuner og ikke mindst uddannelsesinstitutioner for at sikre nok deltagere til at oprette de ønskede forløb.

Der kan imidlertid fås hjælp ved at kontakte det lokale VEU-center for at få inspiration og hjælp til at udarbejde uddannelsesplanen. VEU står for voksen- og efteruddannelse, og de 13 VEU-centre i Danmark er et formelt samarbejde mellem skoler, der udbyder voksen- og efteruddannelse, herunder AMU.

Du får kontakt til dit lokale VEU-center på 7010 1075 eller via www.veu-center.dk

VEU-centeret kan vejlede omkring indhold i uddannelsesplanen samt henvise til den/de relevante skoler.