10. oktober 2016

Ny værktøjskasse skal give bedre mental sundhed på arbejdspladsen

2 ud af 3 danskere kommer i løbet af arbejdslivet i berøring med mentale helbredsproblemer som stress, angst eller depression på arbejdspladsen. En ny digital værktøjskasse skal hjælpe til at håndtere problemerne.

Partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ præsenterer i dag en ny digital værktøjskasse, der skal bidrage til bedre mental sundhed på danske arbejdspladser.

Værktøjskassen mentalsundhed.dk skal gøre det nemmere for medarbejdere, ledere og kollegaer at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer. På sitet kan man få adgang til værktøjer og viden, man kan bruge til arbejdet med mental sundhed på arbejdspladsen.

”Det er vigtigt, at vi reagerer, når vi kan se, at en medarbejder eller en kollega mistrives. Men det kan være svært at vide, hvordan man konkret skal håndtere situationen og kan hjælpe. Det giver den nye digitale værktøjskasse svar på, og derfor håber jeg også, at den vil blive brugt af både chefer og medarbejdere rundt om på arbejdspladserne,” siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Brug for at udbrede kendskabet

En ny undersøgelse, som partnerskabet har fået gennemført, viser, at 2 ud af 3 danskere i løbet af arbejdslivet kommer i berøring med mentale helbredsproblemer som stress, angst eller depression på arbejdspladsen enten hos en kollega eller på egen krop. Samtidig er mentale helbredsproblemer årsagen til op mod 48 pct. af alt sygefravær og 42 pct. af alle førtidspensioner, viser ’Hvidbog om mentalt helbred’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og de nyeste tal fra Ankestyrelsen.

KL er en del af partnerskabet sammen med en række andre organisationer på tværs af sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

”Tallene viser jo, at mentale sundhedsproblemer fylder i vores arbejdsliv – enten fordi vi selv rammes i en periode, eller fordi en af vores gode kollegaer oplever det. At tale med hinanden om problemerne er et rigtig godt udgangspunkt for at håndtere udfordringerne på en god og ordentlig måde, hvilket vi har en god tradition for i kommunerne. Og som undersøgelsen også viser, har vi allerede i den offentlige sektor et stort kendskab til værktøjer, der kan hjælpe, hvilket er et godt udgangspunkt. Men det er vigtigt, at vi får udbredt kendskabet yderligere til disse, så vi fortsat kan styrke dialogen og løsningerne.” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og fremhæver samtidig initiativet SPARK - Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne - parternes støtte til lokal dialog og handling.

”SPARK er et andet glimrende eksempel på, hvordan vi som parter går sammen om at understøtte den forebyggende dialog og løsninger i forhold til det psykisk arbejdsmiljø. Det handler netop om, at ledelsen og medarbejderne sammen finder løsninger og sætter mål for arbejdet,” siger Michael Ziegler.

Partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ udspringer af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor parterne bag aftalen afsatte 7 mio. kr. til etableringen af et partnerskab med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser.

Læs mere på mentalsundhed.dk