26. oktober 2016

Ny pjece skal oplyse om mulighed for fast track ved sygefravær

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet en pjece, der skal synliggøre muligheden for, at sygemeldte eller arbejdsgivere kan anmode om fast track, hvis de har en forventning om, at et sygefravær varer mere end otte uger.

Fast track-ordningen giver mulighed for, at kommunen iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats, der skal bringe den sygemeldte hurtigt tilbage i arbejde. Det kan være gennem en hurtigere afholdelse af første opfølgningssamtale.

KL har sammen med DA og LO deltaget i udviklingen af pjecen, der findes to versioner. En version rettet mod de sygemeldte og en version rettet mod arbejdsgiverne.

Du kan finde pjecerne ved at klikke på de to links nedenfor:

Pjecen målrettet sygemeldte
Pjecen målrettet arbejdsgivere