10. oktober 2016

Leder: Uddannelser skal trimmes til arbejdsmarkedets behov

Kristian Wendelboe, KL's administrerende direktør, argumenterer i sin leder for, at der er behov for at gentænke det danske uddannelsessystem. KL er på vej med udspil på området.

Momentums forsidehistorie i dag giver anledning til bekymring. Mens det går fremad i sammenlignelige lande, oplever vi i Danmark, at en stigende andel af de 20-24-årige hverken er i job eller uddannelse. Det kalder i den grad på opmærksomhed, og det aktualiserer behovet for at gentænke de danske ungdomsuddannelser.

I KL ser vi meget frem til, at regeringens ekspertudvalg, under ledelse af Stefan Hermann, kommer med dets anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt gennem uddannelsessystemet til et job på den anden side. Men vi sidder ikke bare på hænderne, mens vi venter på ekspertudvalget. KL er i gang med at analysere problemstillingerne og de mulige løsninger. Og efter årsskiftet forventer vi at kunne præsentere et samlet uddannelsespolitisk udspil.

En af de åbenlyse udfordringer er de alt for mange unge, som hverken er i job eller uddannelse i starten af 20’erne. Men en anden problemstilling er, at for mange spores ind på gymnasiale uddannelser og efterfølgende længerevarende uddannelser, som ikke nødvendigvis efterspørges på arbejdsmarkedet. Derfor bør det fremtidige uddannelsessystem i langt højere grad spores ind mod de behov, som viser sig på arbejdsmarkedet. Og der skal vel at mærke indbygges en høj grad af omstillingsparathed i systemet.

Behovet for hurtig omstilling sættes i relief af en undersøgelse fra universitetet i Oxford, hvor forskere peger på, at næsten halvdel af de job, som eksistererede på det amerikanske arbejdsmarked i 2013, vil være forsvundet inden for 10-20 år på grund af den hastige teknologiske udvikling. Og det vil fremover i højere grad også ramme jobs, der kræver en lang uddannelse.

Desto mere alarmerende er det, at en stadig faldende andel af de danske unge søger mod erhvervsuddannelserne, selv om adskillige analyser viser, at der både på kort og lang sigt er stort behov for folk med faglærte uddannelser. Vi er ganske enkelt nødt til at spore hele tankegangen om uddannelse væk fra, at en gymnasial uddannelse og en efterfølgende akademisk karriere groft sagt er det eneste saliggørende. Det er det ikke. Tværtimod kan det for mange være vejen til en usikker fremtid med i værste fald mange ledighedsperioder. Og for mange vil det rigtige i stedet være at få en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Derfor er vi nødt til at diskutere, hvordan vi gentænker hele uddannelsessystemet og gør det mere fleksibelt og rettet mod arbejdsmarkedets behov. Indsatsen starter allerede i folkeskolen med bedre vejledning og fokus på erhvervsuddannelserne og erhvervslivets behov, og så er der i den grad også behov for at tænke nyt i forhold til ungdomsuddannelserne. I dag går alt for mange unge i stå på en ungdomsuddannelse eller får aldrig vekslet studenterhuen til en rigtig uddannelse. Det kan vi ikke leve med på den lange bane.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL