28. oktober 2016

Grunddataprogrammet replanlægges

Grunddataprogrammet bliver forsinket med 1 år og forventes afsluttet i medio 2018.

Den forventede afslutning af grunddataprogrammet var planlagt til medio 2017, men programmet står nu overfor en replanlægning, der udskyder programmet med ca. 1 år. Der har været en række udfordringer for arbejdet med ejendoms- og adressedata, hvilket har gjort det nødvendigt at udarbejde en ny tidsplan for grunddataprogrammet.  

Som en konsekvens af replanlægningen bliver data tilgængelig på datafordeleren i en ændret kadence, men alle data med undtagelse af ejendomsdata og adressedata bliver tilgængelige i løbet af 2017. 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om Grunddataprogrammet og replanlægningen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside