24. oktober 2016

Fælleskommunalt netværk styrker rammearkitekturen

Det kommunale Danmark har med Kommunernes It-arkitekturnetværk fået et nyt sted at mødes. Netværket er nu kommet godt på vej i fire regionale netværksgrupper, efter at første møderunde i henholdsvis Aabenraa, Ikast, Køge og Frederikssund blev afholdt i september 2016. Det giver anledning til at gøre kort status og kigge frem mod næste møderunde, som begynder allerede i november – og at se videre frem mod 2017.

”Digitaliseringen er trådt ind i en helt ny fase, og selv om ordet ”rammearkitektur” endnu ikke klinger lige bekendt i alles ører, kan vi se, at alle arbejder i samme retning. KL, KOMBIT og KIT@ lægger sig i selen for at gøre det nye netværk til et vigtigt forum for udveksling af viden og konkrete erfaringer med brug af den fælleskommunale rammearkitektur," siger chefkonsulent Henriette Günther Sørensen fra Arbejdsgange og It-arkitektur, KL.

Et solidt netværk med spændvidde

Det nye it-arkitekturnetværk i kommunerne er en højt prioriteret aktivitet i den fælleskommuna-le digitaliseringsstrategi, siger Henriette, og netværksgrupperne er kommet rigtig godt fra start. 74 kommuner deltager med cirka 170 it-arkitekter og digitaliseringseksperter. KL, KOMBIT og KIT@ stiller med konsulenter og it-arkitekter til at drive og facilitere netværket. Forventningerne til netværksmøderne har vist stor spændvidde, og i den kommende netværksmøderunde i november vil man fra tovholdernes side i KL gøre alt for at imødekomme de ønsker og krav, som kommunerne stiller.

2. runde går i gang

Anden runde af netværksgruppemøderne går nu i gang. Møderne ligger i Nordfyn, Næstved, Favrskov og Fredensborg (se datoer i højremenuen). Tovholderne i KL og KOMBIT omsætter her netværksdeltagernes feedback til netværksmøder, så de bliver endnu mere konkrete og aktu-elle, og så der bliver endnu mere rum til at dele tips og tricks, værktøjer, metoder, udfordringer og succeshistorier med hinanden.

74 af landets 98 kommuner deltager i netværket

Det er aldrig for sent at blive en del af Kommunernes It-arkitekturnetværk, og de 24 kommuner, som ikke har tilmeldt sig, skal være mere end velkomne til at komme med i de næste netværksrunder. Deres stemme og erfaringer er efterspurgt. Netværksgrupperne vil videndele og erfaringsudveksle åbent, tillidsfuldt og generøst, og den faglige og geografiske bredde i deltagerkredsen i grupperne sikrer, at alle har glæde af både at give og modtage ny inspiration. Alle trækker på samme hammel for at skabe sammenhæng og genbrug i kommunernes digitale løsninger.

Netværket lever også online

Kommunernes It-arkitekturnetværk er ikke bare fysiske møder, men også et online, socialt netværk på Yammer for de tilmeldte deltagere. Her lægger KL løbende korte videoer og nyheder op om aktuelle emner, og alle netværksdeltagere opfordres til at dele viden og erfaringer på kryds og tværs. Alt dette holder netværket levende og nærværende mellem de fysiske møder.

Et smugkig ind i 2017

Snart vender vi kalenderbladet til 2017. I det nye år venter tre møder i hver regionale netværksgruppe samt et stort fælles netværksmøde, hvor alle fire netværksgrupper samles. Mere information om indhold og tilmelding vil snarest blive lagt ud på kl.dk. Har man allerede nu spørgsmål herom, er man velkommen til at skrive til Henriette Günther Sørensen på hgs@kl.dk.

Du kan læse mere og tilmelde dig netværket på KL’s hjemmeside.