24. oktober 2016

Arbejdsretten (sag nr. 15.0507) af 31. maj 2016 fastslog, at kommunen ikke begik overenskomstbrud på reglerne om ret til løn under sygdom (LO/FOA mod Frederikssund Kommune)

Frederikssund Kommune opsagde sosu-assistent A på grund af de driftsmæssige forstyrrelser A’s langvarige sygdom ville medføre for kommunen. LO/FOA påstod, at kommunen havde begået overenskomstbrud ved at opsige A allerede på tidspunktet for sygemeldingen, der var oplyst af A til at ville vare ca. 8-9 måneder.

Læs mere i bilaget.