14. november 2016

Vigtigt med forældreopbakning til folkeskolen

KL-udvalgsformand Anna Mee Allerslev glæder sig over ny undersøgelse, der viser stigende tilfredshed blandt forældre til børn i folkeskolen. Vi er inde i en god udvikling, men der er stadig ting, som ikke er faldet på plads, mener Anna Mee Allerslev.

65 procent af forældrene er generelt tilfredse, mens 16 procent af forældrene i folkeskolen er utilfredse med deres barns skolegang. Det viser en ny undersøgelse fra forældreorganisationen Skole og Forældre. Det er en markant forbedring siden samme tidspunkt sidste år, hvor 57 procent var tilfredse, og 26 procent var utilfredse. De øvrige forældre i undersøgelsen har svaret ”hverken tilfreds eller utilfreds” eller ”ved ikke”.

Det glæder Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

”Undersøgelsen giver et vigtigt signal om, at vi er på rette vej i folkeskolen, og det er jeg selvfølgelig meget glad for. Den positive udvikling afhænger af opbakning fra forældre, eleverne og ikke mindst personalet i folkeskolen. Her har alle spillet positivt og engageret med fra start. Det betyder meget. Folkeskolen har jo været igennem en historisk stor reform i løbet af de seneste to år,” siger Anna Mee Allerslev.

Længere dage udfordrer

Der er blevet markant færre utilfredse forældre på alle de parametre, som der er spurgt til i undersøgelsen. Det gælder både lektiehjælp, bevægelse i skoletiden, understøttende undervisning og den længere skoledag, hvor andelen af utilfredse forældre er faldet med 10-13 procentpoint siden sidste år på alle punkter. Men Anna Mee Allerslev slår fast, at vi endnu ikke er i mål med omstillingen af folkeskolen. Det gælder ikke mindst i forhold til den længere skoledag, hvor det dog er positivt, at andelen af tilfredse forældre er steget fra 27 procent i 2015 til 42 procent i år. Og andelen af utilfredse er samtidig faldet fra 52 procent til 41.

”Selv om der nu heldigvis er flere tilfredse end utilfredse forældre, tager vi det meget alvorligt, at 41 procent af forældrene stadig er utilfredse. Det skal selvfølgelig løses. Dels er der stadig nogle kommuner og skoler, som skal lægge sig i selen for at tilrettelægge skoledagen bedre. Og dels skal vi blive bedre til at fortælle forældrene, hvorfor nogle dage er længere end andre, og hvad skolerne gør for at sikre en god og varieret skoledag for eleverne,” siger Anna Mee Allerslev.

Hun vil nu invitere Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, til en dialog med KL’s Børne- og Kulturudvalg om, hvordan kommuner og forældre kan gøre en samlet indsats for at styrke udviklingen i folkeskolen.