30. november 2016

Serviceeftersyn gav Hjørring Kommune nye muligheder

Politikerne i Hjørring Kommune efterlyste et serviceeftersyn på teknik- og miljøområdet. Det resulterede i et samarbejde med KLK, der har peget på en række indsatser, som kan give kommunen nye økonomiske muligheder.

Det var egentlig politikerne i Hjørring Kommune, der begyndte at tale om et serviceeftersyn på dele af teknik- og miljøområdet, fordi kommunen tidligere har lavet det på kørselsområdet med en besparelse på 5,8 mio. kr. til følge.

Men direktør i Teknik og Miljø i Hjørring Kommune Andreas Duus greb bolden og fik det udvidet til et grundigt eftersyn af hele forvaltningen i Teknik og Miljø.

Syv scenarier

KLK kom ifølge Andreas Duus med det bedste tilbud og har efterfølgende afleveret en række scenarier, som Hjørring Kommune nu har valgt at arbejde videre med. Det er bl.a. scenarier som optimering af arbejdsgange, samarbejde på tværs af kommuner, samarbejde med borgere og brugere, teknologi samt styring.  

KLK peger på følgende syv indsatsområder:

  • Optimering af interne arbejdsgange
  • Konkurrenceudsættelse på udvalgte områder
  • Samarbejde på tværs af kommuner
  • Samarbejde med borgere og brugere
  • Det interne samarbejde
  • Den teknologiske fremtid
  • Forbedret dokumentation og styring.

”Vi har valgt et par spor ud, men hvert spor indeholder flere scenarier. Vi har sat et hold til hvert spor, som nu skal sætte scenarierne i værk og gøre dem konkrete, og så måler vi på effekterne i sommeren 2017. Derudover bruger vi dem faktisk også som grundlag for vores budgetarbejde”, siger Andreas Duus.

I første omgang arbejder Hjørring Kommune videre med konkurrenceudsættelse, digitalisering og et mere nuanceret blik på økonomien.

”Vi har fået øjnene op for, at vi skal have skabt et økonomisk råderum. Det handler ikke kun om besparelser, men også om at blive bedre til eksempelvis samarbejde og fundraising, så vi får nogle nye muligheder”, siger Andreas Duus.

KLK udfordrede kommunen

Selv om Andreas Duus er begejstret for det endelige resultat af KLK’s serviceeftersyn, erkender han, at kommunen var en anelse forbeholden i begyndelsen.

”Vi havde nok alle paraderne lidt oppe, fordi der pludselig var nogen, der skulle kigge os over skulderen, men processen har været fantastisk. KLK har udfordret os og stillet de gode spørgsmål, som vi ikke selv kunne stille. Det var tydeligt, at konsulenterne havde sat sig ind i forretningen, og de lavede processer med både ledere, medarbejdere, kunder og politikere, så vi kom hele vejen rundt”, forklarer han.

Andreas Duus lægger bl.a. vægt på, at KLK ikke kun pegede på forbedringsmulighederne. KLK’s konklusion pegede nemlig både på styrker og svagheder samt muligheder og udfordringer.

”Det betyder meget, at vi også fik at vide, at der er nogle ting, som vi allerede gør rigtig godt. Så kan det godt være, der er nogle andre ting, vi skal kigge nærmere på”, siger han.