08. november 2016

Rigtigt med forenkling af erhvervsfremme

Regeringen har netop offentliggjort et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen. KL bakker op om regeringens bestræbelser på at forenkle indsatsen og ønsker, at indsatsen fremover bliver forankret i kommunerne.

”KL er helt enig med erhvervs- og vækstministeren i, at erhvervsfremmesystemet skal effektiviseres til gavn for virksomhederne, og der skal gøres op med unødigt bureaukrati. Vi ser derfor frem til en konstruktiv dialog med ministeren og erhvervslivets organisationer om, hvordan fremtidens erhvervsfremmeindsats bedst skrues sammen.”

Sådan siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, på baggrund af det eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen, som Erhvervs- og Vækstministeriet netop har offentliggjort. På baggrund af eftersynet vil regeringen arbejde videre med, hvordan erhvervsfremmeindsatsen kan moderniseres.

Thomas Kastrup-Larsen mener, at kommunerne bør spille en helt central rolle i fremtidens erhvervsindsats.

”Kommunerne har allerede i dag en tæt daglig kontakt til virksomhederne, og vi har et stort ansvar for de rammer, der er med til at sikre vækst i virksomhederne. Derfor er det helt naturligt, at erhvervsfremmeindsatsen fremover forankres i kommunerne, hvilket også vil betyde, at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Effekten skal måles

Det nye eftersyn viser blandt andet, at selv om kommunerne har optrappet investeringerne i erhvervsfremme de seneste år og nu bruger cirka 600 millioner kroner årligt på området, udgør kommunernes rolle i kroner og øre kun 13 procent af de samlede offentlige udgifter til erhvervsfremme i dag. Resten af de i alt 4,7 milliarder kroner bruges i statsligt og regionalt regi.

”Kommunerne står ganske vist ikke for en stor andel af udgifterne i dag, men alligevel skal vi også blive endnu skarpere på, hvordan pengene bruges, og hvilken effekt de har. Derfor er vi også netop nu i dialog med ministeriet om, hvordan vi fremover systematisk kan måle effekten af den kommunale indsats,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Business regions er vejen frem

KL offentliggjorde i foråret et samlet indspil til fremtidens erhvervsfremme, ”En effektiv og sammenhængende erhvervsindsats”, som har det klare mål, at det skal være lettere for virksomhederne at navigere i erhvervsfremmesystemet. Og der skal skabes de bedst mulige rammer for vækst i erhvervslivet.

Derfor foreslår KL også, at business regions får en central rolle i fremtidens erhvervsfremme. Samtlige kommuner og flere regioner er i dag medlemmer af en business region, hvor de blandt andet samarbejder om overordnet erhvervsudvikling, infrastruktur, kommuneplanlægning, adgang til arbejdskraft, uddannelsesplanlægning, branding og kommunernes virksomhedsrelaterede myndighedsopgaver.

”Business regions kan give en bedre koordination af erhvervsindsatserne på tværs af kommunegrænser, fordi kommunalpolitikerne sidder med i ledelsen. Det betyder, at der er kort afstand fra de politiske beslutninger til implementeringen i de enkelte kommuner. Det kan forhindre de uheldige overlap, som vi nogle gange ser i dag, og det vil samtidig gøre det mere overskueligt for virksomhederne,” siger Thomas Kastrup-Larsen.