18. november 2016

Positivt, at finanslov prioriterer kernevelfærden

KL glæder sig over, at der i finanslovsaftalen er blevet plads til at prioritere borgernære velfærdsområder som dagtilbud, ældre og sundhed.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative har fredag indgået en finanslovsaftale. Her er der bl.a. afsat i alt 2 mia. kr. over fire år til ældreområdet.

Heraf skal 380 mio. kr. gå til en klippekortsordning, hvor de ældre på plejehjem selv kan bestemme, om de vil bruge klippene på for eksempel en ekstra gåtur, restaurantbesøg eller hjælp til at være vært for besøg fra familie og venner. Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje. Fra 2019 fordels midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

”Vi havde naturligvis helst undgået ansøgningsrunder og bureaukrati, så vi i stedet kunne bruge alle ressourcerne dér, hvor det giver mest mening for de ældre lokalt. Men når det er sagt, er det rigtig positivt, at partierne bag finansloven vælger at prioritere ældreområdet,” siger KL’s formand Martin Damm.

Herudover er der afsat 450 mio. kr. til at renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejehjem.

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det kommunale anlægsbehov er stort i disse år. Derfor er det naturligvis glædeligt, at der er afsat nogle midler, men det kommunale anlægsbehov er også stort på andre områder,” siger Martin Damm.

Styrket kvalitet i dagtilbud

Med finansloven er der også afsat 580 mio. kr. over næste fire år til at udvikle de danske dagtilbud.

”KL er på vej med et udspil på dagtilbudsområdet, som netop handler om, hvordan vi sikrer en endnu højere kvalitet for vores mindste medborgere. Vi ser derfor frem til at gå i dialog med regeringen om, hvordan vi bedst udmønter pengene, så de kommer børnene mest muligt til gode,” siger Martin Damm.

Kommuner skal kompenseres for fastfrysning af grundskyld

Partierne er desuden enige om at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden for alle ejendomme fra 2016 til 2017.

”Vi har noteret os, at finansloven indebærer en fastfrysning af grundskylden. Når man vælger at gøre det, så giver det færre indtægter i kommunerne. Det forudsætter jeg naturligvis, at den enkelte kommune bliver kompenseret for,” siger Martin Damm.

KL-formanden finder det desuden positivt, at der med finanslovsaftalen afsættes 300 mio. kr. årligt til en særtilskudspulje målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Midlerne tildeles kommuner, der oplever særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. 

Partierne er desuden enige om at lave en reform af danskuddannelse for voksne udlændinge, som skal være med til at finansiere afskaffelsen af PSO-afgiften.

”Aftalen betyder, at det såkaldte rådighedsloft reduceres til mindre end det halve af det nuværende, dvs. det loft som kommunerne skal holde sig under, hvis der skal være statslig refusion til danskundervisning for personer under integrationsprogrammet. Det er en meget voldsom reduktion og risikerer at modvirke de ellers gode intentioner i aftalen,” siger Martin Damm.