30. november 2016

Østre Landsrets dom af 31. oktober 2016 om en medarbejders fravær pga. af en ambulant kikkertundersøgelse kunne sidestilles med sygdom (HK/Danmark mod Region Sjælland)

A var inden A blev ansat på Roskilde Sygehus (B) blevet indkaldt til en kikkertundersøgelse af sine tarme. Det var oprindeligt aftalt, at A skulle tiltræde stillingen 1. november, men efter B’s anmodning tiltrådte A stillingen 10 dage før, hvorved tidspunktet for hendes undersøgelse kom til at ligge efter hendes tiltræden. Efter A var tiltrådt anmodede A sin chef (C) om fri med løn på den dag undersøgelsen skulle foregå. Dette afviste hendes chef.

Læs mere i bilaget.

  • PDF

    Østre Landsrets dom af 31. oktober 2016 om medarbejderes fravær.pdf