25. november 2016

Nyt KL-initiativ til bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaber

KL vil igangsætte et forløb for de kommunalpolitikere, som kommer i bestyrelsen i et kommunalt forsyningsselskab. De skal rustes til at stå endnu stærkere i bestyrelsesarbejdet.

”Den helt afgørende kompetence for kommunalpolitikere i forsyningsselskabers bestyrelser er, at de er folkevalgte og varetager kommunens interesser. De er ikke – og skal ikke være – eksperter i hverken spildevand eller affald, for deres opgave er at være med til at sikre helhedsorienterede løsninger. Men vi oplever, at flere kommunale bestyrelsesmedlemmer efterspørger et stærkere grundlag for bestyrelsesarbejdet.”

Sådan begrunder Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, at KL nu igangsætter et forløb for de kommunalpolitikere, der vælges til bestyrelsen i et forsyningsselskab. Forløbet vil blive skudt i gang fra begyndelsen af den nye valgperiode, der begynder 1. januar 2018, og både garvede og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer vil kunne deltage.  

De kommunale bestyrelsesmedlemmer vil få viden om de juridiske og økonomiske rammer for bestyrelsesarbejdet. Men bestyrelsens rolle er mere og andet end de formelle rammer. Det handler om at skabe mest mulig værdi for selskabet og i sidste ende kommunens borgere, og det skal det nye forløb derfor også understøtte.

”Vi mener, at bestyrelserne i de kommunale forsyningsselskaber har en væsentlig del af æren for, at Danmark har en meget høj forsyningssikkerhed og effektive selskaber, der leverer ydelser til gode priser til både forbrugere og virksomheder. Men det er altid muligt at arbejde med og udvikle bestyrelsesarbejdet, og derfor tager KL nu initiativ til dette nye forløb, der kan styrke kommunalpolitikernes afsæt for bestyrelsesarbejdet endnu mere,” siger Jørn Pedersen.