23. november 2016

Ny regering bør forenkle erhvervsfremme

KL-formand Martin Damm retter en appel til forhandlerne, der i disse dage arbejder på at skrue en ny regering og regeringsgrundlag sammen. Få nu taget fat på at forenkle erhvervsfremmeindsatsen, lyder det fra KL.

”Jeg håber meget, at en ny regering vil have som et af sine klare mål, at erhvervsfremmeindsatsen skal moderniseres og forenkles. Og at kommunerne bør have en naturlig hovedrolle i den fremtidige indsats for at hjælpe virksomhederne til mest mulig vækst.”

Sådan lyder den indtrængende opfordring fra KL-formand Martin Damm til statsministeren og de øvrige forhandlere fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, som i disse dage forhandler om at danne en ny regering og et nyt regeringsgrundlag for de tre partier.

”Regeringens nyligt offentliggjorte eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen viste meget tydeligt, at der er for mange aktører involveret i dag. Og det er for uoverskueligt for virksomhederne, hvor de bør henvende sig for at få den bedst mulige hjælp. Det skal der ændres på hurtigst muligt,” siger Martin Damm og mener, at kommunerne bør spille en nøglerolle i den fremtidige indsats:

”Kommunerne har allerede i dag en tæt daglig kontakt til virksomhederne, både når det gælder udvidelse af virksomhedernes drift, nye godkendelser og rekruttering af arbejdskraft. Og vi har et stort ansvar for de rammer, der er med til at sikre vækst i virksomhederne. Derfor er det helt naturligt, at erhvervsfremmeindsatsen fremover forankres i kommunerne, hvilket også vil betyde, at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted.”

Martin Damm tilføjer, at KL naturligvis meget gerne indgår i en dialog med både den nuværende og en eventuel ny regering i forhold til, hvordan erhvervsfremmeindsatsen bedst skrues sammen fremover.