17. november 2016

Ny portal om uddannelse og afklaring af flygtninge

En ny portal samler oplysninger om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Portalen henvender sig til de medarbejdere i kommuner og asylcentre, der i første omgang har kontakten til flygtningene, samt til uddannelsesinstitutionerne. Formålet er at give én indgang til oplysninger om uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder og om kompetenceafklarings- og vurderingsmuligheder .

Én samlet indgang

Portalen introducerer og linker til informationer om blandt andet:

  • uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder fra danskundervisning til erhvervsuddannelser, IGU og videregående uddannelser
  • uddannelsesstøtte og -finansiering
  • vurdering af formelle kvalifikationer og realkompetencer
  • tilbud fra uddannelsessteder

Portalen er udviklet i et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med bidrag fra rektorkollegierne for de videregående uddannelser, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, samt Kulturministeriet. Portalen  er etableret på baggrund af den aftale ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, som regeringen og KL indgik den 18. marts 2016.

For yderligere oplysninger, kontakt Styrelsen for Videregående Uddannelser:

Kontorchef Mikkel Buchter, e-mail: mibu@uds.dk, telefon 7231 8888

Chefkonsulent Inger Bruun, e-mail: ib@uds.dk, telefon 7231 8871