01. november 2016

Nibe: Forældrene skal være positive medspillere

Nibe Skole vil have forældrene som positive medspillere i den nye læringsplatform. På et møde for nylig hørte forældrene om, hvordan platformen giver dem større indsigt og større ansvar.

Indsigt i børn og læreres arbejde

Da viceskoleleder Henrik Jungersen så elevplansværktøjet i Aalborg Kommunes nye læringsplatform, stod to ting klart for ham: Forældrene skulle lære at forstå den nye platforms sprog for at kunne være aktive medspillere i hverdagen. Og så skulle forældrene have vist, hvor meget mere indsigt, de fremover vil få i deres barns skolegang.

- Efter min mening er læringsplatformen og de nye elevplaner en større omvæltning for forældrene end reformen. Forældrene får langt bedre muligheder for at få indsigt i både deres børns og lærernes arbejde, og det kan skrue op for både børnenes motivation og for respekten for lærernes arbejde, siger Henrik Jungersen.

Forventninger og stjerner

For nylig holdt skolen et informationsmøde for forældrene om den nye læringsplatform. En af skolens lærere, der også er superbruger og forælder, viste hvordan læringsplatformen ser ud for henholdsvis underviser, børn og forældre. Og så blev der talt om, hvad skolen forventede af forældrene: Som minimum bør de orientere sig i barnets elevplan/portfolio inden en skole-hjem-samtale.

I Aalborg Kommunes læringsplatform får eleverne stjerner for at have nået deres mål. Her er det vigtigt, at elever og forældre bliver gjort opmærksomme på, at eleverne kan have forskellige mål at leve op til, og at det gælder om at udvikle sig - ikke om at have flere stjerner end klassekammeraterne.

Samtidig gør skolen også meget ud af at fortælle forældrene, at læringsplatformen giver dem helt nye muligheder. Dels kan forældre og børn nu se børnenes produkter samlet, dels kan lærere vælge, at eleverne også skal lægge deres løbende arbejde med et forløb ud - på den måde kan forældrene se hele processen i barnets arbejde og ikke nødvendigvis kun resultatet.

Mere indsigt i børnenes hverdag

- Vores læringsplatform og især elevplanen kan bruges som en konkret måde at interessere sig for sit barns skolegang. Man kan tale om bestemte aktiviteter eller særlige kapitler i bøger med sit barn, og man kan se nogle af de aktiviteter, der ikke udmønter sig i, at eleverne får et produkt med hjem i tasken. Vores erfaring er, at man kan få en meget bedre samtale i gang med sit barn om skolen, hvis man kender til de konkrete opgaver, de arbejder med, siger Henrik Jungersen.

Det er vigtigt for Henrik Jungersen, at forældrenes nye indsigt i lærernes arbejde håndteres med respekt for lærerne. Med en klassekvotient på over 25 og op til 28 lektioner om ugen har Nibe Skoles lærere masser at lave, og derfor er det afgørende, at lærerne får positive medspillere i skikkelse af forældrene.

Ud fra samme tankegang er Henrik Jungersen også selv superbruger og har valgt, at forældrene skal henvende sig til ham omkring spørgsmål om læringsplatformen, sådan at lærerne kan bruge deres tid på at være til stede sammen med eleverne og skabe god undervisning.

Fælles udvikling i teams

Nibe Skole har afholdt mere end 20 workshops, hvor et team har arbejdet sammen med to superbrugere med fokus på at opbygge en praksis for evaluering. Et team består af fire til seks personer, og fordi folk kender hinandens undervisning og de børn, der skal evalueres, kan man trække på forforståelse fra hverdagen, ligesom man opnår ejerskab ved at satse på nærheden i teamet, fortæller Henrik Jungersen. Han oplever, at læringsplatformen har medført, at man taler mere om didaktik og pædagogik på skolen.

Skolens ledelse har ladet det være op til de forskellige teams at gøre sig en række erfaringer omkring evaluering – om den skal være hierarkisk eller sideløbende, og om klasser, teams eller fag skal evaluere på samme måde. Og det var da også den sidste pointe, som skolen havde med til forældrene på informationsmødet for nylig: Der eksperimenteres stadig på Nibe Skole.