15. november 2016

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 7. oktober 2015 om afskedigelse af handicappet teknisk serviceleder (Privat mod Syddjurs Kommune)

Sagen handlede om afskedigelse af en handicappet teknisk serviceleder A. A var i maj 2012 udsat for et trafikuheld, som medførte en kraftig forvridning af hals-og lændehvirvelsøjlen, samt gav kroniske smerter og kognitive gener i form af blandt andet koncentrations- og hukommelsesbesvær.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 7. oktober 2015 om afskedigelse af handicappet teknisk serviceleder