07. november 2016

Leder: Fundamentet lægges i dagtilbuddet

I sin leder skriver KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe om det vigtige i, at forældre kan stole på kvaliteten i dagtilbuddene, når de selv er på arbejde.

I dagens Momentum kan du blandt andet læse historien om, at danske mødre ifølge en ny OECD-rapport er dem, som i sammenligning med mødre i 37 andre lande oftest er på arbejdsmarkedet. Det er velkendt, at danske kvinder har en høj erhvervsfrekvens i et internationalt perspektiv, men det er meget glædeligt, at vi topper listen.

Danmarks topplacering fortæller historien om en samfundsmodel, der bygger på et højt arbejdsudbud, hvor begge køn og begge forældre i børnefamilier er aktive på arbejdsmarkedet. Modellen kan kun fungere, fordi der er et kommunalt dagtilbud, fra barnet er fyldt seks måneder. Alle forældre ved, at der er en plads til lille Theo eller Olga i vuggestuen eller hos en dagplejer, når forældrenes barselsorlov rinder ud.

Men det er ikke nok, at pladsen er der. Det er også afgørende, at forældrene har ro i maven i forhold til, at deres børn tilbringer dagen i et dagtilbud af høj kvalitet. Der skal være tillid til, at de små både trives og udvikler sig i de timer, hvor forældrene er på arbejde. Kommunerne er også meget bevidste om, at gode og fleksible dagtilbud er et afgørende parameter, når børnefamilier beslutter sig for, hvor de vil slå sig ned.

I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at dagtilbud ikke nødvendigvis er gode i morgen, fordi de er det i dag. Børnehaver, vuggestuer og andre dagtilbud skal hele tiden følge med udviklingen i samfundet og de krav, der stilles til børn og unge mennesker i fremtidens samfund. Dagtilbud skal være en tryg og kærlig ramme for de små børns hverdag, men de har også en vigtig funktion i at ruste børnene til – med hver deres individuelle afsæt – at være velfungerende borgere i det danske samfund.

Og så skal vores dagtilbud være endnu bedre til at løfte børn, der kommer fra ressourcesvage hjem. Forskningen viser desværre, at nogle børn i dag er flere år efter deres kammerater, når de starter i skolen. I den forbindelse er det positivt, at regeringen i sit finanslovsforslag har afsat 580 millioner kroner til at give dagtilbuddene en kvalitetsmæssig saltvandsindsprøjtning – netop med særlig fokus på de ressourcesvage børn.

KL har stort fokus på at indhente og formidle viden om, hvad der skaber gode dagtilbud. Det vil blandt andet udmønte sig i et nyt udspil om kvalitet i dagtilbud, som offentliggøres først i det nye år. Gode dagtilbud er et vigtigt fundament for den danske samfundsmodel, og derfor har vi en forpligtelse til at arbejde meget seriøst med udviklingen af dem.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL