07. november 2016

KL´s høringssvar til Høring af udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Høring af udkast til ny dambrugsbekendtgørelse.

KL har i høringssvaret gentaget sit hovedsynspunkt fra foråret 2015. Kommuner med dambrug har haft meget svært ved at administrere de nu gældende bestemmelser, som skulle føre til miljøgodkendelse af et større antal gamle dambrug uden miljøgodkendelse. Derfor støtter høringssvaret udkastet til ny bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen stiller ret lempelige krav til små dambrug, som typisk er langt mindre effektive og betydeligt mere miljøbelastende end moderne modeldambrug. Høringssvaret foreslår derfor, at der indsættes en udløbsdato i bekendtgørelsen med henblik på at sætte nye krav til de små dambrug efter en 10-årig fredningsperiode.

Høringsmaterialet med bekendtgørelsen kan ses her.

KL’s høringssvar i hele sin længde findes under "yderligere materialer" herunder.