07. november 2016

KL´s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love

KL hilser det velkomment, at kommunerne tiltænkes en større rolle i statens arbejde med vandområdeplanerne. KL peger samtidig på en række forudsæt-ninger, som være opfyldt før kommunerne kan løse de påtænkte opgaver.

I lovbemærkningerne henvises til Fødevare- og landbrugspakken. KL har noteret sig, at Fødevare- og landbrugspakken omtaler to opgaver. En opgave, der bliver stillet til kommunerne, samt en anden opgave, som kommunerne kan løse.

I lovbemærkningerne er dette skel mellem en forpligtende opgave og en kan-opgave mindre klart. Her står, at ministeren ”kan forpligte kommunerne til under inddragelse af vandråd at vurdere afgrænsning af vandområder og bidrage til kvalificering af kunstige og stærkt modificerede vandområder”. Det rejser for KL tre afgørende forudsætninger:

  1. KL forudsætter, at faglige kriterier for hvornår vandløb er flade, smalle og gravede stilles til rådighed for kommunerne. KL forudsætter samtidig, at staten bruger disse kriterier til en foreløbig afgrænsning af vandområderne.
  2. KL forudsætter, at der sættes helt klare rammer for kommunernes mulighed for at bidrage til kvalificering af kunstige og stærkt modificerede vandområder.
  3. KL finder det relevant, at kommuner under inddragelse af vandråd kan bidrage til begge opgaver. Det er KL’s opfattelse, at der både skal være økonomisk ramme til at levere kvalificerede bidrag OG tid til samtale om begge emner i vandråd og kommunalbestyrelse. KL forudsætter derfor, at disse opgaver kompenseres økonomisk, idet de reelt må opfattes som opgaver, kommunerne ikke kan vælge fra.

Høringsmaterialet med lovforslaget kan ses her.

KL’s høringssvar i hele sin længde findes under "yderligere materiale" herunder.