07. november 2016

KL´s høringssvar til bekendtgørelsesudkast om vandråd mm

KL finder det positivt, at rammerne for arbejdet bliver afklaret. KL har dog en række bemærkninger og forslag til forbedring/ændring af de rammer, som bekendtgørelsesudkastet sætter.

KL finder det overflødigt, at bekendtgørelsen beskriver kommunalbestyrelsernes mulighed for at kommentere på forhold i relation til vandplanerne. Kommunalbestyrelserne har uanset denne bestemmelse mulighed for at kommentere på de forhold, som kommunalbestyrelsen finder relevant. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes bede om udtalelse fra de råd, organisationer mv. som kommunalbestyrelsen mener kan bidrage.

Bekendtgørelsen tegner en uhyre stram tidsplan. KL finder ikke, at de skitserede tidsfrister giver kommuner, organisationer og vandråd tilstrækkelig tid til at gennemføre de nødvendige proces-trin i forbindelse med oprettelse af vandrådet.

Afslutningsvis præsenterer KL en fortolkning omkring brug af et digitalt format, der er nævnt i bekendtgørelsen.

KL’s høringssvar i hele sin længde findes i "yderligere materiale" herunder.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar til bekendtgørelse om vandråd 2016