08. november 2016

Højesterets dom af 13. april 2016 om handicapdiskrimination (Ingeniørforeningen mod Ikast-Brande Kommune)

En lokalplanlægger A fik en smertelidelse i sin højre arm i forbindelse med en arbejdsrelateret ulykke og blev deltidssygemeldt. A’s faglige organisation foreslog, at A overgik til en permanent deltidsstilling på 20 timer. Kommunen afslog dette begrundet i hensynet til driften.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Højesterets dom af 13. april 2016 om handicapdiskrimination (Ingeniørforeningen mod Ikast-Brande Kommune)