09. november 2016

Frikommuneforsøg bør føre til flere regelændringer

Regeringen lægger op til regelændringer, der kan gøre 18 af de første frikommuneforsøg permanente. Regeringen vil også undersøge, om 18 andre forsøg skal føre til ændrede regler. KL er tilfreds med initiativet, men efterlyser flere regelændringer.

”Regeringen viser med denne udmelding, at den grundlæggende tager frikommuneforsøgene alvorligt og er klar til at gennemføre regelændringer på baggrund af dem. Det er positivt, og det vil jeg gerne kvittere for. Men når det er sagt, har vi brug for betydeligt flere regelændringer på større områder, end regeringen lægger op til.”

Sådan siger KL-formand Martin Damm på baggrund af regeringens udmelding om, at den vil gennemføre regelændringer, der kan gøre 18 af de første frikommuneforsøg permanente. Det gælder blandt andet en række forsøg på teknik- og miljøområdet og i forhold til planområdet, og disse tiltag er i sig selv meget positive, pointerer Martin Damm. Men der er brug for mere, og derfor ser KL-formanden frem til regeringens bebudede undersøgelse af, om 18 andre forsøg også skal føre til permanente regelændringer.

”Jeg vil opfordre regeringen til at lade flere forsøg føre til regelændringer. Kommunerne efterlyser i den grad mindre bureaukrati og mere fleksibilitet. Og evalueringen af de første frikommuneforsøg tegner netop et klart billede af, at forsøgene har ført til bedre udnyttelse af kommunens ressourcer og højere effektivitet. Det har også givet bedre kvalitet i opgaveløsningen og i sidste ende bedre service over for borgerne,” siger Martin Damm.

Brug for forenkling på beskæftigelsesområdet

Han peger på beskæftigelsesområdet som et område, der er nærmest helt overset i de 18 forsøg, som regeringen nu vil følge op med permanente regelændringer. Og Martin Damm håber, at der vil blive ændret på det i det kommende forløb:

”Jeg håber virkelig, at regeringens nærmere undersøgelser vil føre til mærkbare regelforenklinger på beskæftigelsesområdet. Kommunerne har mange gange peget på, at der er alt for meget bureaukrati og for mange rigide regler, der hæmmer indsatsen for at få flest mulige borgere i beskæftigelse. Og vi indgår meget gerne i en dialog med regeringen om, hvilke forsøg på beskæftigelsesområdet, der med fordel kan føre til permanente regelændringer.”