25. november 2016

Data i centrum for det 20. møde i It-Arkitekturrådet

Data er fremtidens grundstof, og gode data og god datadeling stiger i værdi og betydning, efterhånden som digitaliseringen skrider frem. Det afspejler sig tydeligt i dagsordenen for det næste møde i Kommunernes It-arkitekturråd, som afholdes den 1. december 2016 i KL-huset.

 Data og datadeling


Spørgsmålet om data angår stort set alle emner på dagsordenen, men kommer under særlig behandling under punkterne 3 og 7.

 • Under punkt 3 får rådet således en status over initiativ  8.1 om gode data og effektiv datadeling i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Her vil rådet blandt andet give Digitaliseringsstyrelsen input til den kommende hvidbog.
 • Punkt 7 omhandler bedre anvendelse af åbne data, eksempelvis i de automatiserede teknologier og Smart City-forsøg. Der er ikke tale om luftig science fiction, men et emne, som allerede har været afprøvet i pilotprojekter i flere kommuner, og flere vil følge. Målet med rådets drøftelse er at overveje, om der arkitekturmæssigt kan gøres noget for at de nye teknologier hurtigt og sikkert bidrager til en mere effektiv udnyttelse af kommunernes ressourcer og derved give flere fordele for borgerne i deres hverdag.

Læs mere

Derudover kommer der blandt andet dagsordenpunkter om rammearkitekturen, om arkitektur på beskæftigelsesområdet m.m.
Læs mere om mødets dagsordenpunkter, og dyk eventuelt ned i de tilhørende bilag nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Bilag 4 - Opgavebeskrivelse analyse af grundlæggende standarder

 • PDF

  Bilag 5 - Principper for fællesoffentlig forretningsarkitektur

 • PDF

  Bilag 6 - Ejerskab og deling af DFDG data

 • PDF

  Bilag 7 - Anbefalinger til dagpengereform

 • PDF

  Bilag 8 - Målarkitektur

 • PDF

  Bilag 9 - IT arkitekturprincipper SBSYS

 • PDF

  Bilag 10 - Roadmap 2016-2021

 • PDF

  Bilag 11 - Vejledning i udarbejdelse af arkitekturrapport KOMBIT projekter

 • PDF

  Bilag 12 - Skabelon for arkitekturrapport

 • PDF

  Bilag 14 - Forslag til vision for rammearkitekturen 2020

 • PDF

  Bilag 15 - Proces og tidsplan for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen

 • PDF

  Bilag 17 - Forslag til arkitektur- og governanceproces for rammearkitekturen

 • PDF

  Bilag 18 - Forslag til principper for puljeordning