08. november 2016

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten af psykiske lidelser blandt misbrugerne samt indikatorer vedr. selve misbrugsbehandlingen.

Analysens hovedkonklusioner er bl.a.:

  • Borgere indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling eller misbrugsbehandling har ofte også andre psykiske lidelser. Depression er den hyppigste samtidige psykiske lidelse blandt alkoholpatienter og ADHD og personlighedsforstyrrelser er de hyppigste psykiske lidelser blandt misbrugspatienter.
  • Mange misbrugere er i behandling flere gange. To tredjedele af alle alkoholbehandlinger er blandt personer, som også tidligere har været i behandling for alkoholmisbrug, mens tre ud af fire stofmisbrugsbehandlinger er blandt personer, som også tidligere har været i behandling for stofmisbrug.
  • Omtrent halvdelen af misbrugere, som kom i behandling i 2009, var i behandling mindst to gange alene i perioden 2009-2013.
  • Kun omtrent hver fjerde misbrugsbehandling afsluttes, fordi misbrugeren er færdigbehandlet. Hver tredje af alle offentligt finansierede alkoholbehandlinger afsluttes, fordi borgeren er udeblevet fra behandlingen, mens det samme gælder hver fjerde stofmisbrugsbehandling. En del vælger derudover at afslutte.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Analyse af borgere i misbrugsbehandling

  • LINK

    Momentum-artikel: Mange gengangere i misbrugsbehandling