30. marts 2016

Tilfredse Væksthuskunder

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort den årlige resultatopgørelse for Væksthusene. I opgørelsen redegøres for de mål, som er fastlagt imellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet for Væksthusenes indsats i 2015.

I resultatopgørelsen fremgår det bl.a. at Væksthusene i 2015 har foretaget 2.136 vækstkortlægninger, dvs. samtaler med virksomheder og iværksættere omkring udviklingspotentialer. Af de 2.136 vækstkortlægninger er 98,2 pct. af Væksthuskunderne enten tilfredse eller meget tilfredse.

Derudover har Væksthusene henvist 85,7 pct. Væksthuskunder til andre, hvoraf de 74 pct. er henvist til private rådgivere, der kan yde den rette hjælp. Dette understøtter Væksthusenes mål om at være et knudepunkt, der skaber overblik og sammenhæng i de forskellige tilbud, der eksisterer på erhvervsområdet. 

Du kan se flere af Væksthusenes resultater for 2015 i opgørelsen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Resultatopgørelse for Væksthusene 2015