07. marts 2016

Social-og Indenrigsministeriets definition af en underretning i en verserende børnesag

Social- og Indenrigsministeriet har i et brev til KL defineret, hvad der skal forstås som en underretning i en allerede verserende sag.

Social- og Indenrigsministeriet definerer en underretning i både nye sager og i verserende sager således:

”En underretning er en henvendelse til relevant offentlig myndighed, der indeholder bekymring for et barns eller en unges trivsel og udvikling. Oplysningen kan være fra professionelle eller borgere. Oplysningen kan også være en henvendelse fra barnet/den unge selv eller fra forældremyndighedsindehaveren. Oplysningerne kan være meddelt mundtligt eller skriftligt”

Med ministeriets definition af hvad der skal forstås som en underretning, skal alle henvendelser, hvori der er en bekymring for et barn, således, uanset hvem der er afsender, betragtes om en underretning. Dog er det værd at bemærke, at henvendelser, der er indkommet på kommunens egen foranledning, og hvor sagsbehandleren selv bliver opmærksom på forhold, som i sig selv giver anledning til at antage, at barnet/den unge kan have behov for særlig støtte, ikke skal betragtes som en underretning. Der skal naturligvis handles på henvendelsen, men der skal således ikke sendes en kvitteringsskrivelse ligesom underretteren ikke skal gives besked om sagens videre forløb.

I bunden af artiklen finder du KL’s og Social- og Integrationsministeriets korrespondance om definitionen af en underretning.