18. marts 2016

Sådan er økonomien i topartsaftale

Topartsaftalen giver kommunerne en økonomisk indsprøjtning til integrationsindsatsen på godt en milliard kroner i 2016. Se her, hvilke indsatser pengene går til.

Alt i alt er topartsaftalen i kroner og øre godt en milliard kroner værd for kommunerne i 2016. Langt den største del er til etablering af permanente og midlertidige boliger. Herunder kan du punkt for punkt læse, hvordan pengene fordeles til hvilke indsatser.

  • 640 millioner kroner til etablering af permanente boliger. Der er tale om et fast tilskud svarende til 75 procent af grundkapitalindskuddet i en billig almen bolig på 40 kvadratmeter. Hvis kommunen vurderer et behov for at opføre andre typer af almene boliger, vil kommunen skulle finansiere en eventuel merudgift. Samtidig er det en forudsætning for at få tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, som kommunen ønsker at opføre, er under 55 kvadratmeter. Puljens størrelse indebærer, at der er mulighed for at opføre op til 10.000 nye små boliger.
  • 150 millioner kroner til etablering af midlertidige boliger. Denne pulje kan bruges af kommuner, hvor den eksisterende boligsituation er så presset, at der er akut behov for midlertidige boliger til flygtninge. Puljen forventes at kunne finansiere cirka 2.000 midlertidige boliger i form af eksempelvis pavilloner eller om- og tilbygninger af eksisterende bygninger.
  • 225 millioner kroner til forhøjet grundtilskud til flygtninge. Statens såkaldte grundtilskud til kommunerne pr. flygtning og familiesammenført bliver forhøjet med 50 procent i 2017 og 2018. Kommunerne får imidlertid tilført cirka 225 millioner kroner ekstra i integrationstilskud i 2016. Sammen med det allerede aftalte integrationstilskud på 200 mio. kr. for 2016 vil det samlede beløb svare til en forhøjelse af grundtilskuddet i 2016.
  • 25 millioner kroner i 2016 og 50 millioner kroner i 2017 til en styrket jobindsats for flygtninge. Det er et led i aftalen, at den erhvervsrettede indsats i forhold til flygtninge skal igangsættes hurtigere end i dag. Til det formål får kommunerne tilført 25 millioner kroner i 2016 og 50 millioner i 2017.
  • Refusion af driftsudgifter til midlertidig indkvartering. Staten refunderer både i 2016 og 2017 halvdelen af de udgifter, som kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere, end flygtningene selv kan betale. Refusionen ydes inden for et loft på 2.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering.