23. marts 2016

Reducering i kost- og logibeløbet ved det 3. anbragte barn

Når samme kommune anbringer tre eller flere børn og unge på samme anbringelsessted kan kostbeløbet reduceres i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af satser for kost og logi.

KL har rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet om fortolkningen af reglen om satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i ministeriets bekendtgørelse om regulering af satser for kost og logi ved formidlet døgnophold efter lov om social service.  

Ifølge § 1, nr. 3 i ministeriets bekendtgørelse reduceres kost- og logibeløbet for det tredje barn, der anbringes på et anbringelsessted, herunder i en plejefamilie. 

KL har ved sin henvendelse ønsket svar på om bestemmelsen gælder for det tredje anbragte barn uanset hvilken kommune, der har anbragt barnet eller om reduceringen kun gælder, hvis det tredje barn er fra samme kommune som de første to anbragte børn.

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at ministeriet fortolker bestemmelsen således, at reduceringen i kostbeløbet efter § 1, nr. 3, vedrører de tilfælde, hvor samme kommune anbringer tre eller flere børn eller unge i samme anbringelsessted.

Her kan du læse Social - og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af satser for kost og logi ved formidlet døgnophold efter lov om social service