31. marts 2016

Oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen revideres i forbindelse med planlovsrevisionen

Regeringen har varslet en revideret oversigt over statslige interesser, når der er vedtaget et nyt lovgrundlag på planområdet.

Regeringen udsendte i december 2015 oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen forud for kommunernes arbejde med kommuneplan 2017. Erhvervsministeriet har dog varslet at der ventes en ny oversigt i forlængelse af den planlagte planlovsrevision. Det skyldes, at de kommende planlovsændringer forventes at have en væsentlig betydning for den kommunale planlægning og dermed også for oversigten over de statslige interesser.

Når en ny planlov er fremsat og behandlet af Folketinget, vil der således blive offentliggjort en ny oversigt, der erstatter den nuværende oversigt. Indtil da baserer den statslige indsigelsespraksis sig på den eksisterende oversigt.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlaegningen 2017

  • PDF

    Fælles brev fra erhvervs- og vækstministeren og KL vedr. kommuneplanerne (1)