16. marts 2016

Nyt inspirationsmateriale fra projekt 'It i undervisning og læring'

Med udgangspunkt i det tværkommunale projekt ’It i undervisning og læring’ udgiver KL nu et inspirationsmateriale, der skal understøtte opbygningen af kommunal kapacitet inden for pædagogisk, didaktisk it.

Fra primo maj til medio december 2015 har kommunale forvaltninger, skoleledelser og pædagogisk personale fra 15 kommuner deltaget i projektet 'It i undervisning og læring'.  

Omdrejningspunktet for projektet har været, hvordan kommunerne bedst kan udnytte det digitale potentiale herunder mulighederne i brugerportalsinitiativet. De deltagende kommuner har arbejdet med at udvikle deres it-strategi med vægt på forankring og elevperspektiv.

Inspirationsmaterialet samler pointer og vigtige iagttagelsespunkter, som kan inspirere, når man som kommune skal opbygge en kommunal evne til at arbejde pædagogisk og didaktisk med it.

Du kan finde inspirationsmaterialet som pdf herunder eller på KL's side om It i undervisning og læring, hvor du også kan finde mere om projektet.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    It i undervisning og læring