14. marts 2016

Motorik og sprog hænger sammen

Det har betydning for børns sproglige udvikling, at de bevæger sig. Hjemmesiden motorikogsprog.dk er lavet til det pædagogiske personale på 0-2-årsområdet, der vil arbejde med sammenhængen mellem krop, bevægelse og sprog i dagplejen og vuggestuen.

Motorik og sprog hænger uløseligt sammen. Det gælder ikke mindst for de 0-2-årige børn, for hvem hverken sprog, relationer eller fænomener findes uden en kropslig forankring. Samtidig er de sproglige og motoriske kompetencer af væsentlig betydning for barnets udvikling senere i livet.
 
Forskning viser, at de mindste børns motoriske udvikling har stor indflydelse på udvikling af sproget. Kroppen og motorikken er så at sige børnenes vej ind i sproget, fordi det første ’sprog’ de lærer, er kroppens sprog. Hvis det pædagogiske personale i dagplejer og vuggestuer vil styrke de mindste børns sproglige udvikling, bør de derfor begynde med kroppen og motorikken. Stimulering af de mindste børns sproglige, motoriske og kropslige udvikling er altså en kerneopgave for det pædagogiske personale i vuggestuen og dagplejen. 
 
Hjemmesiden motorikogsprog.dk er resultatet af et projekt under Fremfærd Børn. Her sætter KL, BUPL og FOA fokus på koblingen mellem 0-2-årige børns motorik og sprog. Hjemmesiden indeholder bl.a. film, artikler om sprog og motorik, spørgsmål til overvejelse i personalegruppen og forslag til aktiviteter med børnene. Alt sammen lige til at printe og bruge i hverdagen med børnene.