31. marts 2016

Møde i TKU den 8. april

Her finder du dagsorden samt bilag til mødet i Teknikerkontaktudvalget den 8. april 2016 - tidligere udsendt pr. mail.

Kære TKU-medlemmer

Hermed dagsorden og bilag til mødet i KL’s Teknikerkontaktudvalg fredag den 8. april 2016 kl. 9.30 i mødelokale S-02. Der er frokost i gæstekantinen umiddelbart efter mødet. Såfremt du ikke deltager i selve frokosten, bedes du melde afbud til chefsekretær Hanne Paroli – hpa@kl.dk – 3370 3495.

I begge dokumenter er der indsat bogmærker, så det er muligt at navigere digitalt i dokumenterne.

Venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen, vicekontorchef, Teknik & Miljø

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Dagsorden for Teknikerkontaktudvalgsmødet fredag den 8 april 2016

  • PDF

    Bilagsdel til Teknikerkontaktudvalgsmødet fredag den 8 april 2016