31. marts 2016

Konference og debat om perspektiverne i telemedicin

Danmark er i front med at udbrede telemedicin til borgere. Om tre år har vi udbredt telemedicinsk hjemmemonitorering til alle relevante borgere med KOL i hele landet.

Telemedicin rykker i disse år ind i sundhedsvæsenet og i mange danskeres hjem. Det giver mulighed for blandt andet øget tryghed og kontrol for borgeren og reducerede udgifter for sundhedssektoren. Men det stiller også store krav til samarbejdet og vidensdelingen mellem sundhedsmedarbejdere i regioner og kommuner.

Mere end 270 politikere, praktikere og it-chefer fra stat, kommuner og regioner samles i dag, torsdag på Hotel Scandic i København. Deltagerne kommer for at høre om erfaringerne med telemedicin til KOL-patienter og i psykiatrien og for at drøfte, hvordan Danmark bedst udnytter de telemedicinske muligheder.

Telemedicin højner kvaliteten

”Mange patienter kan få stor gavn af telemedicinske løsninger. For KOL-patienter betyder det, at de kan foretage simple målinger af deres helbredstilstand hjemme og derved undgå kontrolbesøg på sygehuset eller hos egen læge. Det giver samtidig både sundhedspersonalet og patienterne selv bedre muligheder for at holde øje med lungesygdommen i det daglige, og det kan give patienterne en større tryghed og samtidig betyde færre akutte sygehusindlæggelser,” udtaler sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

"Sygehuse og patienter har allerede haft gode erfaringer med telemedicinsk hjemmemonitorering flere steder i landet. Patienterne bliver medspillere i deres eget behandlingsforløb. Telemedicin kan give borgerne afklaring, tryghed og sågar nærhed til trods for, at der er fysisk afstand til eksperterne. Vi kan og skal rykke ved begrebet patientinddragelse,” siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

"Telemedicin er et helt konkret svar på den kommunale ambition om et styrket, nært sundhedsvæsen tæt på borgerne. Med telemedicinske løsninger højner vi nemlig kvaliteten i plejen og behandlingen, og borgerne får mulighed for at blive i trygge rammer i eget hjem, hvor de kan leve et liv så tæt på hverdagen som muligt, frem for at skulle suse ind og ud af sygehusene. Hvis vi for alvor skal lykkes med at udbrede telemedicin, kræver det et tæt samarbejde med såvel praktiserende læger som sygehuse, og det er derfor noget af det vigtigste at have stort fokus på i den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL," udtaler formanden for KL’s social- og sundhedsudvalg Thomas Adelskov.

Debat om telemedicins perspektiver

På konferencen den 31. marts debatterer sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og formand for Danske Regioner Bent Hansen perspektiver ved landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.

På konferencen vil praktikere og projektledere blandt andet præsentere:

  • Resultater fra projekterne i National handlingsplan for udbredelse af telemedicin
  • Resultater og læring fra telepsykiatri og internetpsykiatri-projekter
  • Praksiserfaringer fra TeleCare Nord-projektet i Region Nordjylland
  • Tilrettelæggelse og implementering af national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL og dennes fremtidige betydning for kommuner og regioner

Konferencen arrangeres af Digitaliseringsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med KL og Dansk Regioner.

Følg debatten på Twitter under #TeleMed.

For mere information

Sundheds- og Ældreministeriet
Thomas Bille Winkel, pressechef
T: 40 91 98 78 E: tbw@sum.dk

Danske Regioner
Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
T: 40 20 20 57, E: tee@regioner.dk

KL
Line Oxholm Thomsen, pressekonsulent

T: 33 70 35 36, E: lnt@kl.dk

Digitaliseringsstyrelsen
Geske Fischer-Hansen, kommunikationsrådgiver
T: 40 90 60 73, E: gfh@digst.dk

Fakta

Tid: 31. marts 2016 kl. 9.00-16.00

Sted: Hotel Scandic København

Læs mere om konferencen og se programmet her.