18. marts 2016

Kommuner får økonomisk hjælp til at etablere flygtningeboliger

Kommunerne får med den nye topartsaftale bedre betingelser for at etablere både permanente og midlertidige boliger til flygtninge.

Kommunerne har i de seneste måneder ledt mere og mere desperat efter ledige boliger til de mange tusinde flygtninge, som er kommet ud i kommunerne. Men nu får de en hjælpende hånd i form af den nye aftale, som KL har indgået med regeringen i dag.

Her indgår der en række elementer, som vil gøre det nemmere for kommunerne at etablere både permanente og midlertidige boliger. De vigtigste er:

  • Der afsættes en pulje på 640 millioner kroner til medfinansiering af nye almene boliger, der kan blive permanente boliger til flygtninge. Der er tale om et fast tilskud svarende til 75 procent af grundkapitalindskuddet i en billig almen bolig på 40 kvadratmeter. Hvis kommunen vurderer et behov for at opføre andre typer af almene boliger, vil kommunen skulle finansiere en eventuel merudgift. Samtidig er det en forudsætning for at få tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, som kommunen ønsker at opføre, er under 55 kvadratmeter. Puljens størrelse indebærer, at der er mulighed for at opføre op til 10.000 nye små boliger.
  • Der etableres en pulje på 150 millioner kroner, som staten også finansierer. Fra denne pulje kan kommunerne søge penge til at etablere midlertidige boliger. Det kan være pavillonlignende boliger eller om-/tilbygninger af eksisterende bygninger. Det forventes, at cirka halvdelen af puljen anvendes i 2016 og den anden halvdel i 2017. Målet er at kunne etablere cirka 2.000 boliger med finansiering fra puljen.
  • Der indføres en ny refusionsordning, hvor staten refunderer halvdelen af kommunernes udgifter til midlertidig indkvartering, dog højest 2.000 kroner pr. måned pr. flygtning. Det er mange steder i øjeblikket svært at finde boliger, som flygtningene har råd til at betale med deres integrationsydelse, og i de tilfælde er kommunerne nødt til at betale en del af huslejen. Kommunerne havde alene i 2015 ekstraudgifter på over 100 millioner kroner på den konto.

KL-formand Martin Damm mener, at aftalen vil være en reel hjælp for kommunerne i forhold til at etablere boliger til flygtninge.

”Problemerne med at finde egnede boliger, som de samtidig er i stand til at betale, til de mange flygtninge fylder rigtig meget i mange kommuner. Og jeg er sikker på, at denne økonomiske håndsrækning vil gøre det nemmere. Men som det gælder med alle udfordringerne i forhold til flygtninge, er det jo meget vanskeligt at sige, hvor stor udfordringen vil blive på længere sigt. Lige nu er dette en god hjælp for kommunerne, men vi skal løbende drøfte med regeringen, om det er nok,” siger Martin Damm.